Regulamin pobytu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu przed rezerwacją

Serdecznie witamy!

Prosimy o zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z domków w

bieszczadzkiej osadzie „Nowa Zelandia”. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i

komfort podczas pobytu w naszym obiekcie.

 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa (domki są drewniane) obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA papierosów i e-papierosów wewnątrz domku.

 

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka lub przelew. Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

 

Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 8 osób). W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.

 

Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega w obecności Wynajmującego. W wyjątkowych sytuacjach Właściciel może wskazać miejsce, gdzie można odebrać klucz.

Domek wynajmowany jest w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

 

Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź wynikłe braki wyposażenia domku z czasu pobytu. Na poczet zniszczeń przy meldunku pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł (płatna gotówką.)

Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest

zwracana.

W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi, możemy przełożyć

termin pobytu lub zaproponować wykorzystanie wpłaconej kwoty w innym terminie.

Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź

uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i

okien.

Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące

tu pojazdy i wszystko co się znajduje w pojazdach.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są

drewniane prosimy o rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.

Prosimy także zachować bezpieczeństwo rozpalając ogień w kominku. Proszę pamiętać o sprawdzaniu

zamknięcia drzwi od kominka.

Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym. Za zwierzę odpowiada

właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin

pobytu ze zwierzętami poniżej)

Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się

na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).

Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 25 zł za 1 sztukę. Cisza nocna obowiązuje od godziny

22.00 do 6.00 rano. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy

przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest

natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel

obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W

razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. Dokonując rezerwacji akceptują

Państwo regulamin pobytu.

Regulamin pobytu ze zwierzętami: Koszt pobytu zwierzęcia to 50 zł/doba. Właściciel musi w pełni

kontrolować zwierzę. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz

domku i na terenie posesji. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Udanego wypoczynku